Ploché střechy

Provádíme montáž střešní hydroizolační folie DEKPLAN. Montujeme také zateplení plochých střech střešním polystyrénem STYROTRADE ukotveným kotevním systémem EJOT, tj. kotvy do betonu, plechu, dřeva (při kotvení do betonu musí být provedeny tahové zkoušky pro udržení kotvy v betonovém podkladu).

Především pro novostavby provádíme podle projektové dokumentace a následného zaměření montáž spádových klínů. Spádový systém zaručuje vynikajíci tepelnou izolací plochých střech. Současně zajištujeme i vyspádování a odvodnění celé plochy. Základem systému jsou izolační desky z pěnového polystyrénu se samozhášivou úpravou.

Střešní hydroizolační folie DEKPLAN se vyznačuje nízkým faktorem difuzního odporu. Dosahuje vynikající dlouhodobé rozměrové stability. Vyznačuje se také vynikající svařitelností, zvláště významný je fakt, že tato svařitelnost je výborná i po dlouhé době. To se pozitivně uplatní zejména při dodatečných opravách hydroizolace. Je odolná proti uv záření a povětrnostnímu stárnutí.

Proč my