Dřevostavby

Dřevostavby jsou šetrné k životnímu prostředí, zejména při jejich výstavbě. Oproti zděným domům mají dřevostavby celou řadu výhod, např. rychlost realizace i případné přestavby. Nejčastěji používaným materiálem je smrk nebo jedle, výjimečně borovice nebo modřín, který se nejčastěji využívá při vodohospodářských stavbách pro jeho výdrž ve vodním prostředí. Pro případnou stavbu zahradního domku, který nemusí splňovat vysoké nároky, stačí použít impregnované omítané řezivo v tloušťce min. 40 mm.

Konstrukce zahradních domků nabízených hobby řetězci jsou většinou poddimenzované a často se stává, že se některý konstrukční prvek prohýbá, kroutí a praská.

Pro výrobu zahradního domku je třeba brát v úvahu několik kritérií, např. k jakému účelu bude sloužit, tj. jestli bude využíván jen k úschově zahradního náčiní, nebo bude sloužit jako obytné místo pro relaxaci. V druhém případě je pak zapotřebí zvážit i zateplení domku.

Proč my